-
Ensiklopedia Situs-Situs Populer dalam Al-Qur'an & Kehidupan Rasulullah SAW
Rp 3.900.000
Ensiklopedia Situs-Situs Populer dalam Al-Qur'an & Kehidupan Rasulullah SAW

Sosok agung nan mulia Rasulullah Muhammad SAW bagaikan samudera luas dan dalam yang tak habis dipelajari. Berbagai sisi kehidupan beliau sebagai pribadi maupun sebagai utusan Allah senantiasa menampilkan kemilaunya yang menarik banyak pihak untuk mengkajinya, baik muslim maupun nonmuslim.
Dengan bersumber pada Al-Qur’ an dan hadist, ensiklopedi ini meneropong sisi kehidupan Rasulullah Muhammad SAW dari sisi lain, yang mungkin baru sebagian kecil kalangan yang mengkajinya.

Ensiklopedi ini menghadirkan tempat-tempat yang berhubungan dengan perjalanan hidup beliau dan perjalanan dakwah yang beliau lakukan.
Perjalanan hidup semasa kecil, remaja, hingga dewasa telah membentuk karakter pribadi beliau. Tempat-tempat yang pernah beliau kunjungi memberikan kesan dan pengalaman tersendiri dalam tugas beliau sebagai rasul. Apa yang terkandung di dalam peristiwa yang terjadi di tempat-tempat tersebut selayaknya menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita.

Ensiklopedia Situs-Situs Populer dalam Al-Qur'an & Kehidupan Rasulullah SAW_1
Jilid 1
Mukadimah Negeri-Negeri, Kota, dan KampungBadar : Perang Pertama dalam Islam;
Babilonia : Negeri Sihir Kuno;
Al-Ahqaf : Tempat Tinggal Kaum ‘ Ad;
Al-Hijr : Tempat Tinggal Kaum Tsamud;
Saba, Ma’ rib, dan Sang Ratu;
Sinai : Tanah Agama Samawi;
Aqabah : Tempat Baiat;
Tanah Haram Makkah;
Madyan : Nabi Syu’ aib as dan Nabi Musa as;
Mesir dan Penghormatan Allah SWT;
Yatsrib : Madinah Rasulullah SAW;
Hunain : Hari Ujian Terbesar.
Tempat-Tempat Ibadah
Biya’ : Gereja Umat Nasrani;
Al-Bab dan Ashab as-Sabt ( Orang-orang yang bermaksiat pada hari Sabtu) ;
Salawat : Tempat Ibadah Yahudi;
As-Sawami dan Kerahiban yang Ditolak;
Masajid ( Masjid) : Khusus bagi Kaum Muslimin;
Shafa dan Marwah adalah Salah Satu Sya’ airillah;
Bukit Arafah : Kesempurnaan Haji;
Ka’ bah : Rumah Ibadah Pertama Manusia;
Maqam Ibrahim : Aman untuk Dimasuki;
Masy’ aril Haram Penyempurnaan Haji;
Masjidil Haram Bukanlah Kakbah;
Masjidil Aqsha dan Perjalanan Mi’ raj.

Ensiklopedia Situs-Situs Populer dalam Al-Qur'an & Kehidupan Rasulullah SAW_2Jilid 2
Tempat dan Para Nabi
At-Tannur ( Tungku/ Perapian) : Kapal Nabi Nuh as Berlayar;
Gunung Judi : Kapal Nabi Nuh as Berlabuh;
Al-Fajj Al-’ Amiq ( Penjuru Yang Jauh) dan Dakwah Nabi Ibrahim as;
Al-Jubb ( Sumur) dan Nabi Yusuf as;
As-Sijn ( Penjara) atau Maksiat;
Al-’ Arsy ( Singgasana) dan Akhir Kisah Nabi Yusuf as;
Al-Qaryah ( Kampung) di Masa Nabi Luth as;
Al-Yamm ( Kumpulan Air) dan Kisah Nabi Musa as;
Gunung Thur : Saat Allah SWT Berbicara Langsung dengan Nabi Musa as;
Al-Wadi al-Muqaddas ( Lembah Suci) Thuwa;
Majma’ al-Bahraini ( Tempat Pertemuan Dua Lautan) dan Khidir as;
Wadi an-Naml ( Lembah Semut) dan Nabi Sulaiman as;
Al-Mugtasal dan Kesembuhan Nabi Ayyub as;
Al-Gar ( Gua) , Nabi Muhammad SAW, dan Abu Bakar ash-Shiddiq ra.
Tempat-Tempat Dalam Kisah
Al-Ukhdud ( Parit) dalam Kisah Ashab al-Ukhdud;
Al-Kahfi ( Gua) dalam Kisah Ashab al-kahfi;
Ar-Raqim : Tempat Gua Kahfi;
Ar-Rass ( Sumur) dalam Kisah Ashab ar-Rass;
Al-Buruj : Benteng dan Gugusan Bintang;
Hadirah al-Bahr : Kampung Ikan;
As-Sarh dalam Dua Kisah;
Al-Maharib : Zakaria as dan Maryam as;
‘ Ain al-Qitr : Awal Masa Penambangan;
Al-Khunuz ( Perbendaharaan Harta) dengan Kunci yang Sangat Berat;
Al-Khaza’ in ( Gudang-Gudang Harta) : Bentuk dan Maknanya;
Zat al-’ Imad yang Dibinasakan oleh Allah SWT.
Bagian Tubuh Manusia
Kepala : Kening Kita Berada dalam Kekuasaan Allah SWT;
Al-Wajhu ( Wajah) : Ceria dan Muram;
Al-Jabhah ( Dahi) : Bersujud Kepada Tuhan Semesta Alam;
Al-Hulqum ( Kerongkongan) : Pelintasan Kehidupan dan Kematian;
Al-A’ naq ( Leher) dan al-Aglal ( Belenggu) ;
As-Sudur( Dada) : Sumber Kehidupan;
Al-Butun ( Perut) : Sumber Penyakit;
Al-Aidi dan al-Aqdam ( Tanggan dan Kaki) : Simbol Aktivitas ;
As-Suq ( Betis) yang Tersingkap;
Al-Farj ( Farji/ Kemaluan Perempuan) : Pintu Awal Penciptaan Manusia;
Al-Julud ( Kulit) : Pembalut Tubuh.Ensiklopedia Situs-Situs Populer dalam Al-Qur'an & Kehidupan Rasulullah SAW_3Jilid 3
Tempat dan Sarana Umum
Al-Khiyam ( Kemah) : Tempat Tinggal Pertama Manusia;
Al-Buyut ( Rumah) dalam Al-Qur’ an;
Al-Qusur ( Istana) : Tempat Tinggal dalam Bentuk Lain;
Al-Guraf, al-Gurafat, al-Hujurat ( Kamar) ;
Al-Madaji’ : Tempat Tidur Manusia;
Al-Masabih ( Lentera, Lampu) : Cahaya Allah SWT;
As-Suhul ( Tanah Datar) : Sumber Kehidupan;
Al-Awadiyah ( Lembah) : Tanah yang Subur;
Al-Masani’ ( Pabrik) : Simbol Kemakmuran;
Al-Aswaq ( Pasar) : Tempat Jual-Beli;
Al-Husun ( Benteng) , al-Malaji’ ( Tempat Berlindung, Tempat Pengungsian) , dan al-Magarat ( Bungker, Lorong Bawah Tanah) ;
Al-Ga` it ( Tempat Buang Ait/ Toilet) : Kebersihan dan Kesehatan.
Tempat dan Kematian Manusia
Bumi : Tempat Kembali Manusia Setelah Mati;
Tanah : Bentuk Asal dan Akhir Manusia;
Al-Hufrah ( Lubang Galian) Tanah untuk Wadah Jenazah;
As-Sara ( Tanah Basah) : Tempat Bersemayam Hingga Batas Waktu;
At-Tabut : Peti Mati;
Al-Ajdas : Keluar dengan Tergesa;
Al-Maqabir dan Al-Qubur ( Kuburan) : Tempat Persemayaman Terakhir;
Al-Marqad : Tempat Lain Manusia yang Mati;
Al-Barzakh : Sebelum dan Sesudah Mati;
Al-A’ raf : Tempat Antara Surga dan Neraka.
Tempat dan Kehidupan Akhirat
Al-Jannah ( Surga) : Tempat bagi Orang yang Bertakwa;
As-Sirat al-Mustaqim : Jalan Menuju Surga;
Sidrah al-Muntaha : Tempat yang Agung;
Al-Ufuq al-A’ la ( Ufuk yang Tinggi) : Rahasia Tuhan Semesta Alam;
Al-Kausar : Sungai di Surga;
Jahannam ( Neraka) : Tempat Tinggal Para Pendosa;
An-Nar ( Api, Neraka) di Hadapan Mereka;
Ad-Dark al-Asfal di Dasar yang Gelap;
Al-Hutamah yang Mereka Dustai;
Saqar : Salah Satu Pintu Neraka;
As-Sa’ ir : Sungguh ada di Neraka.


Ensiklopedia Situs-Situs Populer dalam Al-Qur'an & Kehidupan Rasulullah SAW_4
Jilid 4 Sejarah Kenabian dan Periode Kodifikasi Di Langit Tujuh
Di Langit Pertama;
Di Langit Kedua;
Di Langit Ketiga;
Di Langit Keempat;
Di Langit Kelima;
Di Langit Keenam;
Di Langit Ketujuh;
Di Baitul Maqdis
Lembah Thur Di Sinai Betlehem

Ensiklopedia Situs-Situs Populer dalam Al-Qur'an & Kehidupan Rasulullah SAW_5
Jilid 5 Makkah Al-Mukarramah
Tempat-Tempat Populer Pada Tahap Kelahiran;
Tempat-Tempat Populer Pada Tahap Pernikahan;
Tempat-Tempat Populer Pada Marhalah al-Ba’ ts ( Tahap Pengutusan) ;
Tempat-Tempat Populer Pada Tahap Hijrah.
Negeri Syam
Perjalanan Pertama Menuju Negeri Syam;
Perjalanan Kedua Rasulullah SAW ke Negeri Syam dan Beberapa Tempat Terkenal yang Beliau Jumpai;
Perjalanan Ketiga Menuju Dumat al-Jandal.


Ensiklopedia Situs-Situs Populer dalam Al-Qur'an & Kehidupan Rasulullah SAW_6
Jilid 6
Ta’ if
Madinah Al-Munawarrah
Fase Ziarah;
Fase Bertempat Tinggal dan Menetap;
Khaibar
Tabuk

Produk Lainnya

dibuat denganberdu
@2024 Lentera Ilmu Makrifat Inc.