Hari bekerja untuk si pemalas adalah besok

Hari liburnya ialah hari ini

dibuat denganberdu
@2024 Lentera Ilmu Makrifat Inc.